Liduina Processie Basiliek Schiedam
Lidwina van Schiedam
Saint-Liduina-Lidwina-Liduïna-Lidewij

Plechtigheden

DoopvieringenHet doopsel is het eerste sacrament dat ontvangen kan worden in de katholieke Kerk. Sinds 2011 maakt de Liduinabasiliek – samen met nog zes andere kerken uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis – deel uit van parochie ‘De Goede herder’. U kunt voor de doop en de doopvoorbereiding terecht in één van de zeven kerken in de parochie. Uitgebreidere informatie over het doopsel voor kinderen kunt u hier lezen.

Voor verdere vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met mevrouw Elly Barendregt, medewerker van het pastoraal team. Per telefoon op dinsdag en vrijdag van 9.00 – 17.00 uur: 06 – 31 99 09 59 of via email: e.barendregt@goedeherderparochie.nl

H. CommunieVoor informatie over de viering van (en de voorbereiding op) de Eerste H. Communie kunt u contact opnemen met Patrick Rutten, telefoon (06) 10 47 27 71 of per email: patrick_rutten@hotmail.com

Of en wanneer er een viering van de Eerste H. Communie is, wordt aangekondigd bij de mededelingen.

H. VormselVoor informatie over de viering van (en de voorbereiding op) het H. Vormsel kunt u contact opnemen met pastoor Duynstee via e-mail: c.duynstee8@upcmail.nl

Of en wanneer er een viering van het H. Vormsel is, wordt aangekondigd bij de mededelingen.

Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart
BiechtgelegenheidIn de basiliek is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen:

– Een half uur vóór de eucharistieviering (even melden in de sacristie).

– Na de eucharistieviering tijdens de Aanbidding op vrijdagochtend.

– Na telefonische afspraak (010) – 426 82 62.

AanbiddingIedere zaterdag is er van 17.00 uur tot aan de avondmis van 18.00 uur uitstelling van het Allerheiligste en Aanbidding.
Lof en RozenkransgebedIn de maanden mei en oktober is er op de woensdagavonden om 19.00 uur Lof en Rozenkransgebed. Dit wordt tegen die tijd aangekondigd in de kalender en bij de mededelingen.
KindernevendienstRegelmatig is er tijdens de hoogmis van 9.30 uur op zondag kindernevendienst en -crèche. Het overzicht van de kindernevendiensten van 2019 kunt u hier downloaden. Of en wanneer er kindernevendienst is, wordt aangekondigd in de kalender en bij de mededelingen. Voor informatie over kindernevendiensten kunt u contact opnemen met Asia Schoel, telefoon (010) 475 44 24 of per email: asiaschoel@kpnmail.nl
KerstmusicalOp Kerstavond om 18.30 uur wordt door de kinderen een kerstmusical uitgevoerd. De repetities hiervoor zijn in ‘De Wilgenburg’. Verdere informatie: mevrouw Hagen, telefoon (0182) 37 68 86 of per email: trees.hagen@gmail.com

Dopen

Communie

Vormsel

Huwelijk

Boete en verzoening

Ziekenzalving en – zegening

Uitvaart