Deelgemeenschap HH. Andreas Petrus Paulus, “APPP

Openingstijden & Vieringen

Maandag om 9:00 – Lauden

Donderdag om 9:00 – H. Eucharistie

Zondag om 09:30 – H. Eucharistie of Woord- en Communieviering

Petrus en Pauluskerk De Goede Herder

Bel voor dringende zaken zoals ziekenzalving of uitvaart: 06-5158 4847
Bij geen gehoor, bel 010-591 2080

Deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus
Tel.: 010-591 2080
mail: secretariaat.andreaspetruspaulus@goedeherderparochie.nl

Petrus en Paulus kerk

  • Bouwjaar: 2007
  • Bouwstijl: Futuristisch
  • Architect: René Olivier en Mari Baauw
  • Toren: (+/-) 25 meter hoog, 3 klokken
  • Zitplaatsen: 350 / 400
  • Status: Geen

Geschiedenis

De deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus is ontstaan in 2011 en maakt samen met 6 deelgemeenschappen uit Schiedam en Vlaardingen deel uit van de Goede Herderparochie.
De geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Maassluis gaat echter terug tot het jaar 1787.
Op 29 juni van dat jaar, het feest van de heilige Petrus en Paulus, werd op de graanzolder van een woning aan de Veerstraat de eerste heilige mis opgedragen.
Vervolgens werd toestemming verkregen voor het oprichten van een eigen kerkgebouw. Voorwaarde hierbij was dat het gebouw niet het uiterlijk van een kerkgebouw mocht hebben.
Een jaar later, op 29 juni 1788, werd deze, op een schuur gelijkende, kerk in gebruik genomen.
De schuurkerk heeft bijna 180 jaar dienst gedaan als parochiekerk.
Op 7 april 1967 werd een nieuwe Petrus en Pauluskerk in gebruik genomen aan de P.C. Hooftlaan.

Het inwonertal van Maassluis nam in de jaren 1960 sterk toe, alsmede ook het aantal parochianen.
Maassluis breidde sterk uit in westelijke richting en zo werd op 16 december 1965 de Andreasparochie opgericht.
Samen met de Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerkgenootschappen in Maassluis-West en de gemeente Maassluis werd een gezamenlijk gebouw voor multifunctioneel gebruik opgericht waarin tevens een aantal kerkzalen werd ondergebracht. Deze samenwerking heeft geleid tot de bouw van de Koningshof.

AndreasParochie

De Andreasparochie heeft tot 1 januari 1995 als zelfstandige parochie gefunctioneerd.
Ten gevolge van het teruglopen van het aantal parochianen en het gebrek aan priesters werd op 1 januari 1995 een fusie aangegaan met de Petrus en Paulusparochie.

De naam werd gewijzigd in Andreas, Petrus en Paulusparochie.
In het jaar 2003 moest de kerkgelegenheid in de Koningshof worden verlaten in verband met een totale renovatie van het gebouw.
Besloten werd het kerkgebouw aan de P.C. Hooftlaan eveneens te verlaten en een nieuwe kerk te bouwen.
Uit een aantal ontwerpen werd voor een “futuristisch tentmodel” gekozen.
In april 2007 is de huidige Petrus en Pauluskerk aan het Andreasplein in gebruik genomen.