Deelgemeenschap St.Jan/OLV Visitatie, “Sintjan-Visitatie.

Openingstijden & Vieringen

Sinds 2020 aan de eredienst onttrokken.

Sint Jan OLV Visitatie Kerk Parochie De Goede Herder

SintJan-Visitatie

  • Bouwjaar: 1999
  • Bouwstijl: Modern
  • Architect: “Groep 5”, Rijswijk
  • Toren: n.v.t.
  • Zitplaatsen: 150 / 200
  • Status: géén

Geschiedenis

De parochie Sint Jan de Doper-Visitatie is ontstaan uit en fusie van twee parochies in Nieuwland.

Van 1960 tot 1997 was er de Onze Lieve Vrouw Visitatieparochie aan de Schaepmansingel in Nieuwland-West. Op de fundering van het toenmalige kerkgebouw is nu een moskee gebouwd.

De Sint Jan de Doperparochie aan de Mgr. Nolenslaan in Nieuwland-Oost bestond vanaf 1961, als voortzetting van de gelijknamige parochie aan de Lange Haven in Schiedam.
Vanaf 1988 zijn de twee parochies gaan samenwerken, wat leidde tot een fusie in 1991.

De te grote Sint Jan de Doperkerk is afgebroken.

Vanaf 1999 komt men samen in het huidige kerkgebouw, gebouwd op de patio van het vroegere klooster van de paters Dominicanen.
Mocht het lijken dat de Gorzenparochie al voor zijn oprichting, aan zijn lot werd overgelaten, de realiteit was anders. Warnink kon al na enkele weken zijn eerste succesje melden: op 8 december schonk mejuffrouw Nolet hem duizend gulden. Later die maand gaat de bouwpastoor bij de katholieken in de Gorzen langs om te vragen wat zij vonden van een eigen kerk in hún wijk. De archieven melden dat hij met gejuich werd ontvangen. De mensen beloofden, naar draagkracht, hun steentje bij te dragen. In januari zou Warnink zelfs tienduizend gulden voor de bouw hebben ontvangen van een Schiedamse dame. Wie die gulle geefster was, is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd. Maar de meeste mensen besloten tot een wekelijkse of maandelijkse bijdrage.

Op het feest van de Heilige Familie, op 19 januari 1917, werd een heuse bouwcommissie ingesteld, onder leiding van kapelaan Warnink. De leden van de commissie waren de heren Eil, Huyskens en Winkes, alle drie woonachtig binnen de grenzen van de nieuw op te richten parochie.