Franssen Organ Liduina Basilica Schiedam
Altaar Liduina Basiliek Schiedam
Kerkmis Basiliek Schiedam

Koorlid worden?

In Honorem Dei (IHD) is een mannen kerkkoor, opgericht in Schiedam op 16 februari 1880, met als thuisbasis de St. Liduina Basiliek. Het huishoudelijk reglement vermeldt dat het repertoire in principe bestaat uit: meerstemmige Latijnse Missen, motetten en Gregoriaanse gezangen. Dat bij dit repertoire geen Nederlandse gezangen vermeld worden is geen vergissing maar een welbewuste keuze voor de traditionele Latijnse en Gregoriaanse misgezangen.

Op muzikaal gebied kan de katholieke kerk terecht spreken van een “rijk rooms leven”. IHD heeft dan ook in de loop van vele jaren een indrukwekkend repertoire aan missen en motetten opgebouwd. Onder de enthousiaste en bekwame leiding van de huidige dirigent Bas van Houte wordt dat repertoire verder uitgebreid, waarbij ook de modernere generaties Nederlandse componisten (zoals een Andriessen) niet worden vergeten.

Wanneer bovenstaande u aanspreekt ben u van harte welkom op onze wekelijkse repetitieavond, of trek de stoute schoenen aan en kom eens op een zondagochtend bij ons luisteren.

Nieuwe koorleden zijn altijd welkom.

Kom eens langs op een repetitie, dinsdagavond, 20.45 uur in de Wilgenburg (achter de Basiliek).
Na het repeteren wordt er gezellig nagepraat met een drankje. Dat een goede sfeer door ons erg belangrijk gevonden wordt blijkt o.a. uit onze jaarlijkse uitstapje, het zgn. potverteren.

Copyright © 1880 - 2022 Mannenkoor In Honorem Dei | Singel 104, 3112 GS Schiedam | Zuid-Holland | Sponsored by WPML | HTML sitemap