Liduina Processie Basiliek Schiedam
Lidwina van Schiedam
Saint-Liduina-Lidwina-Liduïna-Lidewij

Geschiedenis van de Singelkerk

In 1878 werd begonnen met de bouw van een neo-gotische kruiskerk naar een ontwerp van de architect E.J. Margry. In 1881 is deze kerk in gebruik genomen als bijkerk van de Sint Jan de Doper-kerk aan de Lange Haven in Schiedam. In 1896 werd de parochie zelfstandig. De bediening werd tot 1967 verzorgd door de Paters Dominicanen. De grote devotie van de Dominicaner-orde is het rozenkransgebed. Daarom werd de kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Liduinakerk

In 1859 werd aan de Nieuwe Haven in Schiedam de Onze Lieve Vrouw Visitatie-kerk in gebruik genomen. In de volksmond werd deze de Frankelandsekerk genoemd naar het gebied (West-Frankeland) waarin ze lag. In 1931 werd de kerk officieel toegewijd aan de Heilige Liduina en werd ze Liduinakerk genoemd. Deze kerk werd in 1968 afgebroken, waarna de verering van Sint Liduina overgebracht werd naar de Singelkerk die daardoor de naam R.K. Parochie van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans kreeg.

Liduina Basiliek

De singelkerk werd op 18 juni 1990 door paus Johannes Paulus II tot basiliek verheven en heet vanaf toen: Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans. In de volksmond wordt ze Liduina Basiliek genoemd.

Liduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwSingelkerk geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkbouwSingelkerk geschiedenis kerkbouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkbouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouwLiduina Basiliek geschiedenis kerkgebouw

Restauratie

In 1988 was de bouwkundige staat van de basiliek zo slecht, dat restauratie onvermijdelijk was. Door het zakken van de fundering ontstonden scheuren in muren en gewelven. In de kerk moest een net worden opgehangen tegen vallend gesteente om nog vieringen te kunnen houden.

Op 19 september 1994 werd gestart met de restauratie. De gehele fundering is vernieuwd met stalen buispalen die na het inheien volgestort zijn met beton. Daarna zijn de scheuren hersteld, de glas-in-lood ramen en muurschilderingen schoongemaakt en is de tegelvloer vernieuwd.

De restauratie heeft totaal 7.800.000 euro (ca. 17.200.000 gulden) gekost en de voltooiing hiervan is op 5 september 1999 op feestelijke wijze gevierd.

Elektro-pneumatische orgel

Het orgel in de Liduina Basiliek is het oudste en enig overgebleven elektro-pneumatische orgel van Nederland. In de periode 1999-2001 is het instrument geheel gerestaureerd.

Parochie de Goede Herder

Op 1 juli 2011 is de parochie gefuseerd met de parochies uit Schiedam (H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, HH. Jacobus en Martinus), Vlaardingen (Willibrord) en Maassluis (HH. Andreas, Petrus en Paulus) tot één nieuwe parochie met de naam ‘De Goede Herder’.

Wilgenburg

Achter de basiliek is het parochiehuis ‘De Wilgenburg’ gelegen. ‘De Wilgenburg’ wordt gebruikt voor vergaderingen, het geven van catechese en voor bezinningsavonden. Tevens doet ‘De Wilgenburg’ dienst als repetitieruimte voor de koren.

Copyright © 1880 - 2022 Mannenkoor In Honorem Dei | Singel 104, 3112 GS Schiedam | Zuid-Holland | Sponsored by WPML | HTML sitemap