Franssen Organ Liduina Basilica Schiedam
Altaar Liduina Basiliek Schiedam
Kerkmis Basiliek Schiedam

Disclaimer & Copyright

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van In Honorem Dei. Wanneer u een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan In Honorem Dei. Bij de publicatie dient de bron vermeld te worden met een link naar het artikel.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan In Honorem Dei niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. In Honorem Dei aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. In Honorem Dei geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy
Alle mogelijke zorg is besteed aan de persoonlijke informatie die vermeld staat op deze site. Deze informatie zal op geen enkele wijze worden gebruikt anders dan degene die de informatie verstrekt heeft dan wel degene naar wie de informatie refereert expliciet bedoeld heeft.

Van bezoekers die deze site bezoeken zullen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • serveradres
  • domeininformatie (bijv. .com, nl, eu, nu, org, etc etc)
  • datum, tijd en duur van de bezochte pagina’s
  • gedownloade documenten
  • soort browser
  • de eventuele refererende site (zoekmachines e.d.)

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics en Facebook Social Plugins.

In Honorem Dei zal deze informatie uitsluitend gebruiken om de site te verbeteren.

In Honorem Dei kan gebruik maken van mailinglists om gebruikers te informeren. In Honorem Dei is dan wel de eigenaar van de mailinglist en zal alleen informatie sturen wanneer de gebruiker van het e-mailadres hier om gevraagd heeft. In Honorem Dei doet op geen enkele wijze aan verkopen, verhuren, uitlenen, verhandelen of leasen van deze e-mailadressen of van andere persoonlijke gegevens aan derden. Ook zal In Honorem Dei nooit refereren naar mailinglists of instanties die dit wel doen.

Het is niet uitgesloten dat deze site in de toekomst gebruik zal gaan maken van cookies om u te voorzien van een unieke user-ID. Deze cookies kunnen nooit gebruikt worden om u als persoon te identificeren. Cookies kunnen uitsluitend gebruikt worden om uw computer bekend te maken bij de server zodat u qua informatie beter bediend kan worden. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies dan kunt u dit in uw browser aangeven.

Copyright © 1880 - 2022 Mannenkoor In Honorem Dei | Singel 104, 3112 GS Schiedam | Zuid-Holland | Sponsored by WPML | HTML sitemap