Liduina Processie Basiliek Schiedam
Lidwina van Schiedam
Saint-Liduina-Lidwina-Liduïna-Lidewij

Heilige Liduina van Schiedam

Liduina werd op 18 maart 1380 (Palmzondag) geboren. Toen zij twaalf jaar oud was, raadde haar vader haar aan een huwelijksaanzoek niet af te slaan (men trouwde jong in die tijd). Maar Liduina wilde niet en smeekte de Heer om haar hart van alle lichamelijke liefde te reinigen om haar leven geheel en al aan God op te dragen.

In de winter van 1395 werd haar gebed verhoord. Liduina kwam tijdens het schaatsen ten val en brak een rib. Korte tijd later ontwikkelde zich ter plaatse een abces dat maar niet wilde genezen. Dat was het begin van een onvoorstelbaar lijden dat duurde tot haar dood in 1433.

Lijdensverhaal

Aanvankelijk verzette Liduina zich tegen het lijden maar door steun en begeleiding van de priester Jan Pot, kon ze het uiteindelijk aanvaarden. Daarbij vond Liduina troost in de H. Communie en in het overdenken van het lijden van de Heer. Gelegen op haar ziekbed troostte zij armen en noodlijdenden en vroeg zelfs vermeerdering van lijden ter bekering van zondaars en ter bevrijding van zielen uit het vagevuur.

Liduina beleefde visioenen en geestvervoeringen en in extase bezocht zij samen met haar engelbewaarder Rome, het Heilig Land, hemel, hel en vagevuur. Tijdens één van haar reizen naar het paradijs zag zij een rozenstruik. Haar engelbewaarder gaf haar hiervan een tak en deelde haar mee, dat ze niet zou sterven voordat alle rozen ontloken waren.

Enkele maanden voor haar overlijden meende Liduina dat de rozenstruik tot volle wasdom gekomen was. Wat ze hoopte kwam uit. Op dinsdag 14 april 1433 stierf Liduina nadat ze 38 jaar bedlegerig was geweest.

Op 17 april 1433 werd Liduina op het kerkhof van de Sint-Janskerk in Schiedam begraven. De kist werd niet in de aarde gezet en evenmin met aarde bedekt; hij stond op balken die dwars over de bodem van het graf lagen. Liduina had uitdrukkelijk verzocht haar stoffelijk overschot niet met aarde in contact te brengen omdat zij zelf meer dan dertig jaar geen voet op de grond had gezet.

Heiligverklaring

Op 14 maart 1890 werd de reeds vele eeuwen bestaande heiligheid van Liduina van Schiedam erkend door paus Leo XIII, de zgn. Confirmatio Cultus. Liduina is de patrones van de zieken en beschermheilige van de stad Schiedam en van de Basiliek.

Bedevaartsoord

De jaarlijkse viering van het feest van de Heilige Liduina is op de zondag voor Hemelvaartsdag. Bijzonderheden betreffende dit feest worden ruim van te voren vermeld bij de mededelingen.

Stel gerust uw vraag voor meer informatie of maak contact.

Copyright © 1880 - 2022 Mannenkoor In Honorem Dei | Singel 104, 3112 GS Schiedam | Zuid-Holland | Sponsored by WPML | HTML sitemap